Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Suiseki

Mã: SVV118 Danh mục:

Kích thước : 15 x 28cm

Chất đá: Gờnai