Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Núi và Mái che

Mã: SHV130 Danh mục:

Kích thước : 18cm x 9cm x 9cm

Chất đá: Bazan