Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Núi thác

Mã: SHV209 Danh mục:

Kích thước: 15 x 13 x 9cm

Chất đá: Gờ nai