Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

NÚI ĐÔI (Đã bán)

Mã: SHV207 Danh mục:

Kích thước : 24 x 9 cm

Đá núi lửa Bazan