Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

NÚI ĐÔI (A)

Mã: SHV207 Danh mục:

Kích thước : 24 x 9 cm

Đá núi lửa Bazan