Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Núi

Mã: SHV211 Danh mục:

Kích thước : 18 x 8 cm