Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

MÚA LỤA

Mã: SVV121 Danh mục:

Kích thước : 16 x 18 cm
Chất đá: Gờ nai