Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Kỳ Lân (Đã bán)

Mã: SHV195 Danh mục:

Kích thước : 23 x 17 cm