Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Khoe sắc

Mã: SVV177 Danh mục:

Kích thước: 12 x 19cm
Chất đá: Gờmai