Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Hoàng Phi Long (Đã bán)

Mã: SVV104 Danh mục:

Kích thước : 15 x 15 cm

Chất đá: Gờ nai