Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Hóa Độ (Đã bán)

Mã: SVV107 Danh mục:

Kích thước : 22 x 16cm

Chất đá: Gờ nai