Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Hiroshima (Đã bán)

Mã: SVV178 Danh mục:

Kích thước : 14 x 28 cm
Chất đá: Gờ nai