Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Hẹn hò

Mã: SVV122 Danh mục:

Kích thước : 19 x 29 cm
Chất đá: Gờ nai