Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Hang Động (Dokutsu-ishi) (Đã bán)

Mã: SHV104 Danh mục:

Kích thước: 29 L x 17 W x 27 H

Chất đá: Bazan