Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Hang Động (Dokutsu-ishi) (A)

Mã: SHV104 Danh mục:

Kích thước: 29 L x 17 W x 27 H

Chất đá: Bazan