Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Song Long (Đã bán)

Mã: SVV136 Danh mục:

Kích thước : 19 x 16 cm
Chất đá : Gờ nai