Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Xâm thực 9B1825

Kích thước: Ngang 13cm, Cao 8cm, Sâu 9cm

Nguồn gốc: Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam