Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Xâm thực 9B186

Kích thước: Ngang 14cm, Cao 15cm, Sâu 7cm

Nguồn gốc:  Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam