Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Xâm Thực 5A1829

Kích thước: Ngang 4cm, Cao 10cm, Sâu 3cm

Chất liệu : Basalt