Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Xâm thực

Mã: 5suiseki11C16 Danh mục:

Kích thước: Dài 7cm, Cao 10cm, Dày 4.5cm
Chất liệu : Basalt