Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Xâm Thực 10C1812

Kích thước: Ngang 7cm, Cao 6cm, Sâu 5cm

Chất liệu : Caxedon

Nguồn gốc: Lâm Đồng , Viet Nam