Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Vũ điệu Valse 5A186

Kích thước: Ngang 10cm, Cao 15cm, Sâu 7cm

Chất liệu : Gờ nai