Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Vũ điệu 5A1818

Kích thước: Ngang 18cm, Cao 18cm, Sâu 6cm

Chất liệu : Gniess