Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Vọng Phu 6B171

Kích thước: Ngang 15cm, Cao 25cm, Sâu 12cm

Chất liệu : Basalt