Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Ngắm thác 5A1831

Kích thước: Ngang 17cm, Cao 28cm, Sâu 11cm

Chất liệu : Gờ nai

Nội Dụng: Lý Bạch Ngắm thác