Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Voi 2B1714

Kích thước: Ngang 5cm, Cao 9cm, Sâu 4cm

Chất liệu : Chalcedonyx