Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá Cảnh Vách núi (Iwagata-ishi)

Mã: SMV16 Danh mục:

Kích thước (cm): 6 L x 5 W x 7 H