Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Trừu tượng 6A1710

Kích thước: Ngang 13cm, Cao 12cm, Sâu 4cm

Chất liệu : Basalt