Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Trừu tượng 1A174

Mã: suiseki1A174 Danh mục:

Kích thước: Ngang 20cm, Cao 19cm, Sâu 8cm
Chất liệu : Gniess