Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Trăng 5A185

Kích thước: Ngang 10cm, Cao 13cm, Sâu 3cm

Chất liệu : Gờ nai