Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Trái tim bất tử (A)

Mã: 15suiseki11D16 Danh mục:

Kích thước: Dài 13,5cm, Cao 18cm, Dày 8cm
Chất liệu : Basalt