Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Trái Tim Bất Diệt 6A172

Ngang 14cm, Cao 19cm, Sâu 10cm