Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Tôn Ngộ Không 1B176

Mã: suiseki1B176 Danh mục:

Kích thước: Ngang 5cm, Cao 7cm, Sâu 3.5cm

Chất liệu : Caxedon