Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Tị Vũ

Mã: 9SMV11A16 Danh mục:

Kích thước: Dài 5cm, Cao 5.5cm, Dày 2cm
Chất liệu : Basalt