Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Tị Vũ 9B1822

Kích thước: Ngang 10cm, Cao 10cm, Sâu 6cm

Nguồn gốc:  Duy Trung Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam