Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Tị Vũ 9A1714

Kích thước: Dài 29cm, Cao 08cm, Dày 10cm

Chất liệu : Bazan.