Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Tị Vũ 5A178

Kích thước: Ngang 26cm, Cao 5cm, Sâu 8cm

Chất liệu : Basalt