Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Tị Vũ

Kích thước: Ngang 12cm, Cao 12cm, Dày 10cm
Chất liệu : Caxedon