Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Tị Vũ Xà Thủ

Mã: 12suiseki11D16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 31cm, Cao 10cm, Dày 13cm
Chất liệu : Basalt