Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Tị vũ 1B1712(A)

Mã: suiseki1712 Danh mục:

Kích thước: Ngang 6cm, Cao 3cm, Sâu 2cm

Chất liệu : Caxedon