Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Tị Vũ 1A178

Mã: suiseki1A178 Danh mục:

Kích thước: Ngang 6cm, Cao 2.5cm, Sâu 1.8cm
Chất liệu : Caxedon