Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thuyền câu 5A1822

Kích thước: Ngang 19cm, Cao 15cm, Sâu 8cm

Chất liệu : Gniess