Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thưởng Trà

Mã: 4suiseki11C16 Danh mục:

Kích thước: Dài 12cm, Cao 10cm, Dày 6cm
Chất liệu : Basalt