Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thung Lũng 2B1711

Kích thước: Ngang 10cm, Cao 3cm, Sâu 3.5cm

Chất liệu : Bazan