Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thọ

Mã: 19SMV10B16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 4cm, Cao 6cm, Dày 3cm