Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thọ 6A1814

Kích thước: Ngang 7cm, Cao 15cm, Sâu 5cm

Chất liệu : Basalt

Nguồn gốc: Đại Bình , Viet Nam