Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thiền sư 5B1910

Mã: suiseki1712 Danh mục:

Kích thước: Ngang 10cm, Cao 17cm, Sâu 5cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Đại Bình Lâm Đồng, Viet Nam