Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thiền sư 5B198

Mã: suiseki1B175 Danh mục:

Kích thước: Ngang 11cm, Cao 16cm, Sâu 8cm

Chất liệu : Cuội kết

Lâm Đồng, Việt Nam