Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh thiền sư 3D16 (Đã bán)

Kích thước: Ngang 14cm, Cao 18cm, Dày 6cm
Chất liệu : Basalt

Mã: SVV100 Danh mục: