Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thiền sư 3D16 (A)

Kích thước: Ngang 13cm, Cao 16cm, Dày 6cm
Chất liệu : Basalt