Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Thiền Sư 3A175

Kích thước: Ngang 14cm, Cao 14cm, Sâu 5.5cm

Chất liệu : Gờ Nai