Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thiền Sư 11D16(A)

Mã: 18suiseki11D16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 3cm, Cao 7.5cm, Dày 3cm
Chất liệu : Basalt